Dental Set Sterima

Sterima & Vlaanderen Circulair verduurzamen zorgsector

BISSEGEM – 17 innovatieve projecten ontvangen een duwtje in de rug na een projectoproep van Vlaanderen Circulair om circulaire zorg te ondersteunen. Met een subsidie van bijna 1,7 miljoen euro, verdeeld over deze uiteenlopende projecten, wordt een solide basis gelegd voor verdere innovatie en ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid binnen onze Vlaamse zorg. Sterima, onderdeel van Pollet Medical Group, speelt een actieve rol in twee van de 17 projecten. Hiermee levert Sterima een waardevolle bijdrage aan het streven naar een duurzamere toekomst voor de zorg in Vlaanderen.

Vlaanderen Circulair

Vlaanderen Circulair is een initiatief dat de overgang naar een circulaire economie in Vlaanderen bevordert. In de zorgsector betekent dit een verschuiving naar duurzame oplossingen, waarbij afval wordt verminderd, hergebruik wordt gestimuleerd en circulaire producten worden ingevoerd. Door materialen efficiënter te beheren en hergebruik te omarmen, kan de zorgsector zijn huidige ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen. Samen met bedrijven als Sterima, die al langer inzetten op dit thema, wil Vlaanderen Circulair met deze 17 projecten nu concreet aan de slag in de zorgsector.

Sterima onderscheidt zich als een full-service provider, innovator en pionier in het steriliseren van medisch materiaal. Sterima maakt deel uit van Pollet Medical Group, wereldwijd actief in waterbehandeling, concentraten en sterilisatie voor ziekenhuizen, medische bedrijven en dialysecentra. 

De ondersteuning van ‘Vlaanderen Circulair’ bevestigt het vertrouwen in Sterima’s circulaire oplossingen met in dit geval een specifieke focus op herbruikbare verzorgingssets. Traditioneel worden instrumenten voor wondzorg vaak als single-use beschouwd en belanden ze na éénmalig gebruik bij het medisch afval. Het duurzame alternatief van Sterima in de vorm van herbruikbare sets biedt hier een kwalitatieve, lokaal geproduceerde en circulaire oplossing aan.

Twee projecten, één doel: duurzame zorg

Sterima zet zich actief in voor twee van de 17 projecten die tot doel hebben de zorg in Vlaanderen milieuvriendelijker te maken. Het eerste project, gericht op het verduurzamen van de wondzorg, streeft ernaar een verbeterd alternatief te bieden voor wegwerpinstrumenten. In samenwerking met UZ Gent, waarbij wij als Sterima een ondersteunende rol vervullen, introduceren we hergebruik en definiëren we ‘best practices’. Ons doel is niet alleen het verminderen van materiaalverspilling, maar ook het vaststellen van een nieuwe standaard voor efficiënte zorg door middel van het leveren van de benodigde sets.

Het tweede project, Dental Loop, is gericht op het uitbreiden van het Sterima gamma met herbruikbare tandheelkundige sets in Belgische ziekenhuizen. Samen met verschillende partners, ziekenhuizen en kennisinstellingen, wil Sterima in dit project de tandheelkundige set, en met uitbreiding het volledige traject van de set onder de loep nemen. Enkele vragen die we ons stellen: Hoe zit het met de retourstroom? Aan welke vereisten moeten de instrumenten en sets voldoen? Zijn ziekenhuizen en artsen bereid mee te werken aan de retourstroom? Welke impact heeft de switch naar reusable materiaal op de afvalberg? Etc.

Toekomstige stappen en duurzame impact

De geselecteerde projecten zijn, dankzij de subsidies, in december 2023 van start gegaan en hebben een looptijd van maximaal 2 jaar. De steun van ‘Vlaanderen Circulair’ betekent niet alleen een financieel duwtje in de rug, maar ook een boost om het duurzame concept van de verzorgingssets verder uit te bouwen en te vernieuwen. Dit initiatief sluit aan bij het ESG (Environmental, Social & Governmental) engagement dat door Pollet Medical Group internationaal werd uitgerold onder de naam ‘The Green Wave’. Daarmee stimuleert en bevordert Pollet Medical Group duurzaamheid en sociaal welzijn in alle aspecten van hun activiteiten. 
Interesse in dit onderwerp en wil je meer weten?

Ontdek alle details en verdere ontwikkelingen via de website van Vlaanderen Circulair en op www.sterima.be

Samen werken we aan een duurzamere toekomst voor de zorgsector.

Vergelijkbare berichten