Sterima beeld nieuw gebouw

Sterima zorgt voor duurzaam afvalwaterbeheer

BISSEGEM – Sterima ontwikkelt nieuwe kantoren op haar bedrijfsterrein in Bissegem. In het kader van de vernieuwde site investeert Sterima ook in de aanleg van een persleiding om een afstand van enkele honderden meters en een hoogteverschil tot het rioleringsnet te overbruggen. Het water bereikt op die manier het waterzuiveringsstation van Harelbeke en wordt er verder behandeld. Met deze oplossing draagt Sterima bij aan het duurzamer beheer van afvalwater en dat in goed overleg met Stad Kortrijk en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Vergelijkbare berichten